Kurumsal / Faydalı Bilgiler
 

Matbaa Tarihi

Başlangıç: Doğu Asya

Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. İlk matbaa, ağaç oyma tekniği kullanarak, M.S. 593'te Çin'de kurulmuş, ilk basılı gazete de M.S. 700'de Pekin'de çıkmıştır. 8. yüzyıldaJaponya’da baskı yapıldığı, İmparatoriçe Shotoko'nun Budizm’in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırdığı bilinmektedir. Bilinen en eski eksiksiz basma kitap olan Tianemmen ruloları Çin'de 868'de basılmıştır. İlk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı da 1040 yıllarında Pi Sheng adında bir Çinlinin porselenden harfler kullanarak denediği söylenmişti.

Batıya Doğru Yayılma

Tun-Huang mağarasındaki buluntular, matbaayı Çinlilerden alan Uygurların 9. yüzyıldan itibaren baskı yaptığını göstermektedir. Öte yandan, Çin'den mi geldiği yoksa bağımsız mı geliştirildiği bilinmese de, Mısır'da 4. yüzyıldan itibaren kumaş üzerine ağaç oyma kalıplarla baskı yapılmaktaydı. Aynı teknikle Arapça metinlerin basılması 9. ve 10 yüzyıllarda gene Mısır'da başlamıştır.

Avrupa ve Modern Matbaacılığın Doğuşu

Avrupa'da ağaç oyma kumaş baskısını İslam dünyasından alarak başlamıştır. Özellikle 15. yüzyılda Avrupa’da matbaacılığın üssü olan Hollanda'da basım tekniği çok gelişmiştir. O dönemdehattatlarca yazılan ve hakkaklarca kazılan tahta kalıpların yanı sıra Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Coster’in yaptığı sanılmaktadır.

Nihayet 1450'de Johannes Gutenberg, ortağı Fust ile birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini bulmuş ve matbaa uygulamıştır. Gutenberg'in üretimi, özellikle de 1455'de bastığı İncil, yüksek kalitesi ve ucuz fiyatıyla kısa sürede başarılı olmuş, yeni buluş Avrupa'dan başlayarak tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Daha sonra tipo baskı olarak adlandırdığımız bu matbaa tekniği sanayi devrimiyle doğan modern baskı makinalarının ve matbaacılık endüstrisinin temeli olmuş ve 20. yüzyıl sonlarına kadar gelmiştir.

Osmanlı Döneminde Matbaacılığın Doğuşu

Osmanlı İmparatorluğunun ilk matbaası daha 1493 yılında, İbrahim Müteferrika'dan 234 yıl önce, İspanyol göçmeni David ve Samuel İbn Nahmias Kardeşler tarafından kuruldu. İlk kitap, Yakup ben Asher'in Arba'ah Turim eseri 13 Aralık 1493'te basıldı. İtalik hurufatı, sayfa düzeni, folyo işaretleme tekniği, metin başının büyük harfle belirtilmesi gibi yenilikleri matbaa sanatına kazandıranlar da 1530'da İtalya yolu ile İstanbul'a gelip yerleşen Sonsino ailesidir.
Teknikler
Baskı yüzeyinin düz tabaka ya da rulo kâğıt (rotatif) olması dışında, matbaacılıkta kullanılan temel baskı yöntemleri şunlardır:

  • Ofset baskı
  • Tipo baskı ya da yüksek baskı (günümüzde işlevini yitirmiştir)
  • Tifdruk ve flekso baskı (ambalaj özellikle fotopolimer yüzeylerin baskısı)
  • Serigrafi baskı (kâğıt, seramik, tekstil vb. yüzeyler)
  • Anagram baskı
  • Hologram
  • Tampon
Modern Matbaacılıkta İş Akışı
Kısaca matbaacılık denilen karmaşık süreç, farklı teknolojilere ait çok sayıda işlemden oluşur. Uluslararası bir sektörel konsorsiyum olan cip4 tarafından hazırlanan JDF (Job Definition Format) iş tanımlama standardı kapsamında yüzden fazla işlem tanımlanmış, bunlar da geleneksel eğilime uygun olarak baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası şeklinde üç alt süreçte toplanmıştır.

Baskı Öncesi

Öncelikle basılacak işin tasarımı yapılır. Bu aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. Bilgisayara aktarılan görsel öğeler mizanpaj yazılımında bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım oluşturulur. Bilgisayar yardımıyla yapılan bu işleme masa üstü yayıncılık da denir. Sonrasında, yapılan çalışmanın film çıkışları alınır. Film, baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra da prova alınabilir. Filmden alınan provaya anolog prova (Dupont firmasının Cromalin sisteminden dolayı sektörde "cromalin" adı ile bilinir) denmektedir. Analog provanın dışında baskıyı taklit eden yazıcılarla dijital prova da alınabilir.

Baskı

Film çıkışları alındıktan sonra alüminyum plakalar (kalıp) üzerine tasarımın görüntüsü çıkarılır. Kalıp çekme denilen bu işlem iki aşamada gerçekleşir: film kullanarak kontakt baskı yani pozlandırma ve banyo. Günümüzde tasarımlar bilgisayardan direk kalıba alınabilmekte, CTP adıyla anılan bu sistem ile film ve montaj işlemlerini ortadan kalkmaktadır. Kalıp çekildikten sonra baskıya geçilir.

Baskı Sonrası

Baskı sonrasında selefon, lak gibi malzemelerle yüzey kaplama (laminasyon) uygulanabilir. Mücellithane makinaları kullanılarak da çok sayfalı ürünlerde katlama, harmanlama, iplik dikiş, tel dikiş gibi işlemler, kitap ve dergiler için kapak takarak ciltleme gibi, ambalajlar için kalıplı kesim gibi gibi işlemler uygulanabilir.

Ofset Baskı Nedir

OFSET BASKI NEDİR?

Ofset baskı, 1904 yılında, Amerikalı Ira W. Rubel tarafından bulunmuş, genellikle kâğıt yüzeyine baskıda kullanılan baskı tekniğdir. Günümüzde kitapların, gazetelerin, dergilerin, broşürlerin, faturaların, kartvizitlerin ve karton ambalajların basımında kullanılır.

Ofset sistemi aslında taş baskı sistemine benzer, ancak kalıp üzerindeki yükseklik farklarından yararlanmaz. Kalıp yüzeyi düzdür. (Yüzey üzerinde çok küçük bir emülsiyon tabakası kalınlığı farkı vardır ancak bu kalınlık görüntü oluşturmada etkin değildir) Kalıp yüzeyinde iş olan yani basılacak alanlar ve iş olamayan basılmayacak alanlar vardır. İş olan yani basılacak alanlar emülsiyon tabakasıyla kaplıdır. İş olmayan alanlarda ise emülsiyon tabakası yoktur. İş olan yerler mürekkebi, iş olmayan yerler ise suyu tutar. Burada su ve mürekkebin birbirine karışmaması prensibinden faydalanılır. Böylelikle iş olan yerlerde bulunan mürekkep baskıyı gerçekleştirir. Diğer alanlarda mürekkebi iten su olduğu için o bölgelere baskı uygulanmaz.

Kalıp Hazırlama

Günümüzde artık kalıp aşamasında ara eleman olan film kalkmış ve dolaysız olan bilgisayardan kalıba pozlandırma (CTP) tekniği kullanılmaktadır. Ofset baskı için kalıp hazırlamanın temel mantığı, baskı yapılacak alanların görüntüsünün kalıp üzerinde yaratılmasıdır. Bu işlem için kullanılan filmde basılacak alanlar ışığı geçirmeyecek şekildedir. Baskı sırasında mürekkep tutmayacak alanlar ise şeffaftır ve pozlama ile ışığa maruz kalırlar. Alüminyum kalıpta ışıktan etkilenen alanlar çürüyerek banyo sırasında atılırlar. Bu alanlarda suyu tutan gözenekler kalır. Ofset Baskı sisteminde suyun boş alanlarda tutunmasının nedeni; bu bölgelerin üzerinde suyu tutan mikro gözeneklerin olmasıdır. Mürekkebin tutunduğu alanlar ise son derece düzdür ve bu yüzeyde su tutunamaz.

Antetli Kağıt Nedir

ANTETLİ KAĞIT NEDİR?

Antetli Kağıt, firmanızın diğer kurumsal evrakları gibi kurumsal kimliğinizi yansıtan belgelerden biridir.

Antetli Kağıt veya Başlıklı Kağıt üzerinde, firmanın veya kurumun kurumsal kimliğini ifade eden logosu ve iiletişim bilgileri bulunur.

Antetli Kağıtlar genellikle A4 (21x29.7) ebadında kağıtlara basılır. Kullanılan kağıt cinsi genellikle 1. hamur ve 80 gramdır. Bu kağıtların yanısıra 110 gram fantazi kağıtlarında kullanıldığı olur.

Antetli kağıt tasarımı firmanızın kurumsal kimliği gözönüne alınarak yapılır. Antetli Kağıtlar firmanın diğer evrakları ile uyum içinde olmalıdır.

Zarf Nedir, Zarf Çeşitleri

Zarf Nedir, Zarf Çeşitleri

Herhangi bir materyalin içine yerleştirildiği korumak, gizlemek veya estetik görünüm amaçlı, kâğıt veya plastik maddeden yapılan paketleme aracına zarf denir.

Zarfları yapıldığı malzemeye göre sınıflandırabiliriz. Kağıt zarflar, plastik zarflar gibi. Zarf çeşitleri boyutlarına göre sınıflandırılabilirler. İçine konulacak malzemeye bağlı olarak çok farklı boyutlarda zarflar kullanılabilir.

Matbaa sektöründe olduğumuzdan sitemizde genel olarak kağıttan yapılmış zarflar üzerine bilgiler bulabilirsiniz. Firmaların genel olarak kullandığı zarflar, Buklet, diplomat ve torba zarflardır. Bu zarf çeşitlerine ilişkin soldaki linklere tıklayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kırtasiye malzemesi olarak kullanılan zarflar daha çok posta sistemlerinde kullanılmaktadır. Mektupların içine yerleştirilerek korunduğu ve gizlendiği kâğıt parçası olan zarflar aynı zamanda para, kart ve her türlü basılı evrakın taşınabildiği malzemelerdir.

İrsaliyeli Fatura

İRSALİYELİ FATURA

İrsaliyeli fatura hakkında bilgiler

Malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde "irsaliyeli fatura" düzenleyebileceklerdir.
İrsaliyeli Fatura Özellikleri
İrsaliyeli fatura" uygulamasına hesap dönemi içinde geçilemez, kesinlikle hesap dönemi baüçnda geçilmesi gerekir. Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren bu usulü seçebilirler; daha sonra hesap dönemi içinde usulün değiştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu durumdaki mükellefler hem "irsaliyeli fatura", hem de ayrı ayrı fatura ve irsaliye düzenleyemezler.

Bu usulü seçen mükellefler, hesap dönemi baüçnda başlamak ve o takvim yılı sona ermeden fatura veya sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemezler hükmü ise, 232 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değiştirilerek, aynı zamanda fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanma hakkı da tanımaktadır. (232 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği; mükellefler, faaliyetleriyle olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, bundan böyle fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabileceklerdir. satılan malın Alıcıya teslim edilmek üzere Satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde, Satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilecektir. İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde Ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacaktır. Teslim edilen malın Alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise, sevk irsaliyesi Alıcı tarafından tanzim edilecektir. aynı müessesenin birden çok işyerlerinin veya şubelerinin bulunması ve bunlar arasında mal sevkiyatının yapılması halinde, bu Taşımaişlemleri için yalnızca sevk irsaliyesi düzenlenmesi yeterli olacaktır. Fatura, irsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesi kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanmış olan Vergi Usul Kanunu Genel tebliğlerinin bu tebliğe aykırı olmayan kısımlarının uygulamasına devam olunacaktır.)

İrsaliyeli Fatura uygulamasını seçen mükelleflerden mal satın alan mükelleflerin, bu malları Taşımaları veya taşıttırmaları esnasında "irsaliyeli fatura" bulunması halinde, bunların "sevk irsaliyesi " düzenleme yükümlüLÜKleri yoktur. İrsaliyeli fatura'nın altında, "bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde Ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz." ifadesine yer verilecektir. malı satan mükellefler İrsaliyeli Fatura'yı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. İrsaliyeli fatura'nın iki nüshası mutlaka malı taşıyan Araçta bulundurulacak, yoklama ve denetimlerde "irsaliyeli fatura"nın iki nüshası da ibraz edilecektir.

İrsaliyeli Fatura'da; faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderileceği; Müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, düzenleme tarih ve saati ile Anlaşmalı matbaa ile bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde "irsaliyeli fatura" hiç düzenlenmemiş sayıllacaktır.

Fatura normal olarak malın teslimi sırasında düzenlenir. Bazı hallerde teslimden bir süre önce, Bazı hallerde de teslimden bir süre sonra düzenlenmesi de mümkündür. Ancak faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir. satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi sırasında düzenlenmiş olsa dahi, faturada malın teslim (irsaliye) tarihi ve irsaliye numarası yer alacak ve Ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.

Bu kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçetutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek Diğer defterlere de yapılabilir. kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. şu kadar ki yurt dışındaki Müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.

Esas olan; sevk irsaliyesinin ancak alım satıma konu olan ve ticari bir nitelik taşıyan malların sevkinde düzenlenmesi gereken bir belge olduğudur. Burada amaç ticari bir teslimin nihai olarak faturaya bağlanmasını sağlamaktır. Hiçbir ticari niteliği olmayan teslimlerde sevk irsaliyesi düzenlemez.
İrsaliyeli fatura kaç nüsha düzenlenir
İrsaliyeli fatura dört nüsha düzenlenir.

İrsaliyeli fatura Basımı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.

Sürekli Form Fatura Nedir

Sürekli form fatura nedir

Faturalar tel cilt, tutkal cilt olarak yapılabileceği gibi sürekli form fatura olarak da kullanılabilir. Sürekli form olarak tasarlanmış faturaya sürekli form fatura denir.

Sürekli form fatura ölçüleri genel olarak 11x24, 12x24 cm'dir. Bu ölçülerin dışında faturalarda basılabilmektedir. Özel sürekli form fatura ölçüleri için arayınız.
Sürekli form fatura özellikleri
Bilgisayardan alınan sonuçları satır yazıcıdan yazdırmak üzere kullanılan, zigzaglı katlandığı için sayfaları yazıcının basım düzeneğinden sürekli biçimde geçen kâğıt çıktı ortamına sürekli form denir.

Faturalar, Ofset baskı, cilt olarak basılabileceği gibi sürekli form olarak da düzenlenebilir.

Faturalarınızı kendi işyerinizde kesip müşteriye teslim ediyorsanız, sürekli form fatura olarak kullanmanız daha doğrudur. Sürekli form fatura kullanarak, işlemlerinizi otomatik olarak muhasebe programınıza kaydedersiniz. Ayrıca, müşteriniz, elle yazılmış yazıları okumaktansa bilgisayar çıktılarını okumayı daha çok tercih edebilir.

Sürekli form fatura tasarımı veya sipariş için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz. Kalan bölümü en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edececeğiz. Sürekli form fatura örneği için ilgili sayfalara tıklayınız.

Sürekli Form Matbaa olarak, öncelikle sürekli form fatura, irsaliye, tahsilat makbuzu vb. evraklarınızı 2 renk sürekli form makinemiz ile en kaliteli şekilde baskısını yapıp en kısa zamanda teslim ediyoruz. Fatura basımı ve fatura tasarımı veya siparişi vermek yada sürekli form konusunda bilgi almak için lütfen arayınız.

Sürekli Form Sevk İrsaliyesi Nedir

Sürekli Form Sevk irsaliyesi nedir

Ticari bir meta olarak pazara sunulan malı bir yerden başka bir yere taşırken kullanılan ve mal teslimini gösteren belgeye sevk irsaliyesi denir. Sevk irsaliyesi, malı taşıyan tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana verilir. Diğer nüshalar ise firmada kalır.
Sevk İrsaliyesi;
-Tarih,seri ve sıra numarası takip edilerek kesilir.
-Sevk İrsaliyesinin düzenlenmesinden itibaren 7 gün içinde Faturası kesilmek zorundadır

Ayrıca sevk olunan malların cinsi, miktarı, nereden nereye sevk olunduğu ve malın fiili teslim tarihi belirtilir. Fatura ; Sevk İrsaliyesinin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan, farklı bir ay ve yıla kesilemez.

Sürekli Form Matbaa Maliye ile Anlaşmalı olup sevk irsaliyesi gibi resmi evrakların Basımına yetkilidir.

Sevk irsaliyesi baskısı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz. Sürekli Form, kalan bölümü en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edecektir.

Sevk irsaliyesi Basımı, tasarımı veya sipariş vermek için lütfen arayınız.

İrsaliyeli fatura Basımı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.
 
© Çorlu Matbaa. Tüm Hakları Saklıdır.
 
Bize Ulaşın: Muhittin Mah. Şehit Teğmen Yavuzer Cad. No: 44/A Çorlu / Tekirdağ / Tel: (0282) 651 38 13 - 652 04 17 / Sipariş ve Destek:  info@corlumatbaa.com